中文 ENGLISH TONGJI UNIVERSITY

Alumni Association Home

Leadership of College Alumni Association 

President: Jian Lu

Chief Executive : Fengjun Chen, Zhibin Lei

Vice president: Jingwei Bian, Dengfeng Chen, Chengwen Liang, Weijie Liu, Yue Liu, Zhenwu Liu, Shilong Mei, Jin Qian, Chengxiu Shen, Zhang Sun, Boming Tang, Nian Wang, Bing Wu, Nianzu Wu, Yue Wu, Xiaochun Zhang, Duijia Zhao, Yongling Zhu

Secretary-general: Canbin Huang

Deputy secretary: Shufeng Bai, Xianghui Cheng, Daqing Shi, Bin Zheng